O nas

GIS-LOGIC od 2001 roku świadczy usługi w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS - ang. Geographic Information Systems) oraz dostarcza rozwiązania specjalistyczne się w zakresie wdrażania oprogramowania na zamówienie.

Więcej >>

Ciepłownictwo

Sieć ciepłownicza w ujęciu przestrzennym nie jest strukturą złożoną, ale funkcje jakie spełnia nadają jej specyficzny charakter. Systemy GIS w branży ciepłowniczej wspierają całościowo proces eksploatacji i są narzędziem planowania jej rozwoju lub redukcji. W bazie geometrycznej odwzorowane są nie tylko obiekty przestrzenne jak przewody ciepłownicze, komory, ale również urządzenia wchodzące w skład węzłów, zapisane w postaci schematów.

Więcej >>

Energetyka

Sieć energetyczna i jej składowe zarejestrowane w systemie GIS zyskują nowy wymiar i znaczenie. Zarówno elementy posiadające swoją lokalizację przestrzenną jak i dane ujęte w schematach stanowią wsparcie dla działów firmy odpowiedzialnych zarówno za eksploatację jak i ewidencję majątku.

Więcej >>

Wodociągi i Kanalizacja

Zabezpieczenie potrzeb z zakresu dostarczania wody i usuwania ścieków w aspekcie zmieniającego się środowiska i rozwoju gospodarczego, to w dzisiejszej dobie podstawowe problemy inżynierii sanitarnej. Realizacja tych zadań wiąże się z koniecznością sprawnego zarządzania majątkiem sieciowym, utrzymania go w należytym stanie, wymiarowania jego składowych i analizy nieplanowanych zdarzeń wraz z ich konsekwencjami. Systemy GIS stały się niezastąpionym narzędziem w tej branży.

Więcej >>

Energia odnawialna

Dynamiczny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny ostatnich lat wymaga zabezpieczenia stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. Klasyczne metody jej pozyskania nie spełniają tych kryteriów. Energia odnawialna jest nie tylko doskonałym uzupełnieniem, ale również elementem dywersyfikacji ryzyka związanego z dostawami ze źródeł zewnętrznych. Rola GIS w tym obszarze, to przede wszystkim wsparcie procesu planowania i eksploatacji.

Więcej >>

Administracja publiczna i samorządowa

Zarządzanie miastem lub gminą, to konieczność zmierzenia się z problemami o charakterze lokalnym i realizacji zadań określonych przez obowiązujące prawo. Większość decyzji w tym zakresie jest mniej lub bardziej związana z zarządzaniem przestrzenią.

Więcej >>