Administracja publiczna i samorządowa

Zarządzanie miastem lub gminą, to konieczność zmierzenia się z problemami o charakterze lokalnym i realizacji zadań określonych przez obowiązujące prawo. Większość decyzji w tym zakresie jest mniej lub bardziej związana z zarządzaniem przestrzenią.

Wdrożenia GIS, które oferujemy samorządom, to wsparcie pracy poszczególnych komórek Urzędu, takich jak:

  • Planowanie przestrzenne i geodezja
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Infrastruktura i inwestycje
  • Ochrona środowiska
  • Podatki i opłaty lokalne
  • Marketing i promocja

Wdrożenie może być realizowane etapami zależnie od potrzeb i możliwości finansowych, zgodnie obowiązującymi uregulowaniami ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów danych przestrzennych.