Ciepłownictwo

Sieć ciepłownicza w ujęciu przestrzennym nie jest strukturą złożoną, ale funkcje jakie spełnia nadają jej specyficzny charakter. Systemy GIS w branży ciepłowniczej wspierają całościowo proces eksploatacji i są narzędziem planowania jej rozwoju lub redukcji. W bazie geometrycznej odwzorowane są nie tylko obiekty przestrzenne jak przewody ciepłownicze, komory, ale również urządzenia wchodzące w skład węzłów, zapisane w postaci schematów.


Silne strony naszej oferty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, to:

  • Wdrożenie systemu ewidencji sieci ciepłowniczej na bazie gxNET.EC.
  • Szkolenia i usługi doradcze.
  • Audyt istniejących systemów.
  • Usługa paszportyzacji sieci ciepłowniczej.
  • Dostawa danych (numeryczne modele terenu, ortofotomapy).
  • Integracja GIS z oprogramowaniem do modelowania sieci ciepłowniczej, zarządzania pracami, billingiem i księgowością.