Energetyka

Sieć energetyczna i jej składowe zarejestrowane w systemie GIS zyskują nowy wymiar i znaczenie. Zarówno elementy posiadające swoją lokalizację przestrzenną jak i dane ujęte w schematach stanowią wsparcie dla działów firmy odpowiedzialnych zarówno za eksploatację jak i ewidencję majątku.

  • Wdrożenie systemu ewidencji sieci energetycznej na bazie GIS-LOGIC.NET.
  • Szkolenia i usługi doradcze.
  • Audyt istniejących systemów.
  • Usługa paszportyzacji sieci ciepłowniczej.
  • Dostawa danych (numeryczne modele terenu, ortofotomapy).
  • Integracja GIS z oprogramowaniem do modelowania sieci ciepłowniczej, zarządzania pracami, billingiem i księgowością.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do użytkownika końcowego (firm energetycznych) jak i do integratorów zajmujących się realizacją wdrożeń związanych z systemami GIS.