Energia odnawialna

Dynamiczny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny ostatnich lat wymaga zabezpieczenia stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. Klasyczne metody jej pozyskania nie spełniają tych kryteriów. Energia odnawialna jest nie tylko doskonałym uzupełnieniem, ale również elementem dywersyfikacji ryzyka związanego z dostawami ze źródeł zewnętrznych. Rola GIS w tym obszarze, to przede wszystkim wsparcie procesu planowania i eksploatacji

  • Szkolenia.
  • Usługi doradcze.
  • Analizy przestrzenne.
  • Dostawa danych.

Naszą ofertę dla firm z branży energii odnawialnej stanowią:

  • Optymalizacji lokalizacji farm wiatrowych.
  • Analizy bazy surowcowej dla potrzeb biogazowni.
  • Ustalenia warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybutora.
  • Promocji inwestycji

W analizach wykorzystujemy dane z ewidencji gruntów, numeryczne modele terenu, ortofotomapy lotnicze i satelitarne oraz dane pozyskiwane indywidualnie dla potrzeb projektu (pomiary bezpośrednie GPS). Całość ujęta w postaci geometrycznej bazy danych stanowi nieoceniony materiał w podejmowaniu decyzji o charakterze inwestycyjnym i monitoringu istniejących instalacji.