Usługi

Rozwiązania GIS-LOGIC bazują na doświadczeniu i wiedzy zespołu, elementach, którymi chętnie dzielimy się z naszymi Klientami. Ofertę usług stanowią:
 • Szkolenia

  Podstawą efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii przetwarzania i analizy danych GIS jest przede wszystkim poziom przygotowania kadry zarówno na szczeblu technicznym jak i decyzyjnym. Nasza Firma chętnie dzieli się bardzo cenną, bo zdobytą w trakcie realizacji konkretnych projektów wiedzą. Szkolenia prowadzone są w małych grupach w siedzibie Klienta. Odpowiednio przygotowane przykłady i ćwiczenia przekładają się na bardzo szybkie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 • Usługi doradcze

  Oferujemy usługi doradcze w zakresie prac analitycznych związanych z wdrażaniem systemów GIS (istniejące rozwiązania jak i systemy w fazie projektu). Analiza obejmuje całość procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, urzędzie lub instytucji, wskazuje miejsca powstawania danych i zapotrzebowania na informację przestrzenną oraz kanały jej dystrybucji. Doradzamy naszym klientom w wyborze nie tylko optymalnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania, ale również w poszukiwaniu źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z wdrożeniami GIS. Dotyczy to funduszy zewnętrznych (środki UE, program Innowacyjna Gospodarka) oraz doboru partnerów dla określonych przedsięwzięć. Wykorzystujemy w tym zakresie nasze kontakty krajowe oraz zagraniczne.
 • Integracja systemów informatycznych

  Specjalistyczne usługi w zakresie analizy i projektowania mechanizmów integracji systemów GIS z innymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji. Prace te prowadzone są z użyciem standardów projektowania oprogramowania, co sprawia że ich efekty mogą być przekazane bezpośrednio zespołom programistów odpowiedzialnych za implementację określonych funkcjonalności.
 • Analizy GIS

  Realizujemy zadania z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych GIS. Pomagamy w zdefiniowaniu przedmiotu analizy uwzględniając dostępność danych i możliwości techniczne oprogramowania. Znajomość istoty GIS oraz oprogramowania pozwala nam na wykonywanie analiz, które nie są osiągalne w przypadku standardowego oprogramowania.
 • Wsparcie techniczne

  Oferujemy usługi wsparcia technicznego w zakresie doboru konfiguracji oprogramowania i sprzętu, instalacji optymalizacji i nadzoru tworzonych oraz istniejących systemów.