Wodociągi i kanalizacja

Zabezpieczenie potrzeb z zakresu dostarczania wody i usuwania ścieków w aspekcie zmieniającego się środowiska i rozwoju gospodarczego, to w dzisiejszej dobie podstawowe problemy inżynierii sanitarnej. Realizacja tych zadań wiąże się z koniecznością sprawnego zarządzania majątkiem sieciowym, utrzymania go w należytym stanie, wymiarowania jego składowych i analizy nieplanowanych zdarzeń wraz z ich konsekwencjami. Systemy GIS stały się niezastąpionym narzędziem w tej branży.


Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą znaleźć w naszej ofercie:

  • Wdrożenie systemu ewidencji sieci ciepłowniczej na bazie gxNET.WK.
  • Szkolenia i usługi doradcze.
  • Audyt istniejących systemów.
  • Usługa paszportyzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Dostawa danych (numeryczne modele terenu, ortofotomapy).
  • Wyznaczanie wartości powierzchni biologicznie czynnej celem ustalenia stopnia korzystania z kanalizacji deszczowej i związanych z tym wysokości opłat.
  • Analiza przestrzenna strat wody.
  • Integracja GIS z oprogramowaniem do modelowania hydraulicznego (standardy EPANET i MIKE Urban), zarządzania pracami, billingu i systemami finansowo-księgowymi.